Koop lokaal bouwmateriaal!

Koop lokaal bouwmateriaal!

Fema en Feproma, de beroepsverenigingen van respectievelijk de professionele handelaars en de fabrikanten / leveranciers van bouwmaterialen in België, vormen een dynamische tandem in de bouwsector. Samen willen ze Belgische (ver)bouwers aanmoedigen om Feproma-bouwmaterialen lokaal aan te kopen bij de professionele Fema-bouwhandelaars. Dit sluit aan bij het advies van het WTCB aan bouwprofessionelen om lokaal materialen te kopen bij leveranciers in de buurt (“Bouwkroniek dd. 15 mei 2020, pagina 13”: ‘Checklist voor bedrijven voorafgaand aan de heropstart van bouwplaatsen’). Fema en Feproma dragen dit streven uit met een nieuw label. Het logo geeft de klanten niet alleen een stevige garantie van kwaliteit, maar ook de gemoedsrust dat ze maatschappellijk verantwoord kopen. Het label weerspiegelt ook de toegevoegde waarde van de professionele bouwmaterialenhandel als dé “place to buy” voor Feproma-producten. En dit, omdat bij Fema-leden zowel de nodige stock als deskundig advies en een uitgebreide service beschikbaar zijn.

Wat betekent het nieuwe label?

Als beeldmerk wil het label de leden van Fema en Feproma zichtbaar maken. Met de twee balken staat het logo ‘als een huis’, een referentie naar de solide synergie van Fema en Feproma.
Fema en Feproma, respectievelijk opgericht in 1936 en in 1996, bundelen de krachten als dynamische dubbelfederatie van producenten en handelaars in bouwmaterialen waar de klant centraal staat. De driekleur verwijst naar de inzet voor de Belgische bouwwereld.
Als kwaliteitslabel draagt het logo een drievoudige boodschap uit, gericht naar klanten in alle soorten bouwprojecten:

Je koopt kwaliteit

Het label geeft klanten de garantie dat ze bouwmaterialen kopen die voldoen aan hoge kwaliteitseisen.
Feproma-bouwmaterialen beantwoorden aan de wettelijke normen en reglementeringen die door zowel Belgische als Europese overheden zijn opgelegd voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Je koopt lokaal en verantwoord

Zowel de Fema-leden als de Feproma-bedrijven zijn stevig Belgisch verankerd. Allemaal zijn ze actief in België, investeren ze hier in mensen en systemen. Ze zorgen voor lokale werkgelegenheid en dragen bij aan de sociale zekerheid. Bovendien streven ze ernaar ecologisch verantwoord te ondernemen, door bijvoorbeeld duurzame producten aan te bieden of korte logistieke flows en recyclageoplossingen zoals het Clean Site System te voorzien.

Je koopt met service

Door hun lokale verankering en nationale aanwezigheid bieden Fema- en Feproma-leden ook garanties op het vlak van service. Fema-leden hebben de nodige stock om een hoge leveringsgraad te waarborgen. Bovendien hebben ze, als tussenschakel tussen aannemer en fabrikant (Feproma) enerzijds en tussen klant en architect / ingenieur anderzijds een belangrijke adviesfunctie, zowel voor private als voor professionele projecten. Hierbij kunnen ze ook rekenen op de Feproma-leden voor technische ondersteuning, opleidingen en innovaties.

Meer info